Ansökan

Organisationer som vill teckna användaravtal för Geodatasamverkan ska fylla i nedanstående ansökan.

Följande information är bra att ha till hands när du påbörjar din ansökan

  • Organisationsnummer
  • Fakturaadress och märkning
  • Kontaktuppgifter
  • Datum för när avtalet ska börja gälla
  • Namn och titel på avtalstecknare

Statliga myndigheter ska också ange:

 

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

Formulär

Ansökan om att teckna användaravtal för Geodatasamverkan

Sökande om att teckna användaravtal för Geodatasamverkan

Fakturaadress

Kontaktperson för användaravtalet

Avtalet ska börja gälla

Geografisk verksamhetsområde

Nytta

Geodata bedöms vara nödvändig information om det används i handläggning eller andra uppgifter för att fullgöra myndighetens åtaganden. Används geodata enbart som bakgrundsinformation för att illustrera något i sin verksamhet ska översta rutan kryssas i.

Årlig omsättning

I detta sammanhang avses enbart omsättningen för de delar av myndighetens verksamhet som utför offentliga uppgifter. Uppdragsverksamhet och omsättning i verksamhet utanför Sverige räknas bort från den totala omsättningen. Ange den omsättning som gällde för föregående år. Om omsättningen för föregående år inte är representativ för ett normalår kan ett belopp som speglar ett medelvärde av några normalår anges.

Beräkning av omsättning för statliga myndigheter (pdf)

Skicka ansökan