toppbild

Seminarium den 10 april 2018

Lantmäteriet som nationell samordnare för geodataområdet bjöd den 10 april in till seminarium om geodata för forskning, utbildning och kulturverksamheter. Seminariet arrangerades tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stockholms universitet. I programmet medverkade de myndigheter som erbjuder sin geodata: Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) Sjöfartsverket och Lantmäteriet.

Presentationer

Inledning och program
Pia Lidberg, Lantmäteriet och Göran Adelsköld, SLU

Fältinventering med arkeologiska förtecken
Jan Risberg och Göran Alm, Stockholms universitet

Sjöfartsverket
Hans Fotmeijer och Rikard Hietasaari, Sjöfartsverket

SGU
Kerstin Johansson, SGU

  • SGU presenterar geodata om berg, jord och grundvatten (presentation kommer att läggas upp snart)

SCB
Stefan Svanström, SCB

Lantmäteriet
Pia Lidberg och Hans-Olov Andersson, Lantmäteriet

Hur gör man för att få tillgång till geodata och tjänster för forskning, utbildning och kulturverksamhet?
Mats Högström och Jakob Lagerstedt, SLU och Pia Lidberg, Lantmäteriet

Licensvillkor och källhänvisning för geodata
Göran Adelsköld, SLU och Pia Lidberg, Lantmäteriet

Geodatarådet och den nationella Geodatastrategin
Håkan Olsson, professor SLU och ledamot i Geodatarådet