toppbild

Internationellt

Lantmäteriet och det norska Kartverket har ett samverkansavtal för datadelning som gör det möjligt att använda norska geodata för offentliga uppgifter i Sverige och vice versa.

Utbud av norska geodata

Myndigheter, länsstyrelser och kommuner kan kostnadsfritt använda följande geodata för gränsöverskridande uppgifter:

 • N50 kartdata (1: 50 000)
 • N250 kartdata (1: 250 000)
 • N1000 kartdata (1: 1 mill
 • ELVEG/VBASE (Nasjonal veidatabase)

Sök och hämta dataset och tjänster

Dataset och tjänster är gratis och nås via geonorge.se

Licens för norska Kartverkets produkter.

Norska dataset med Svensk kodning.

För frågor och support kontakta:

Kundesenteret eller Formidlingstjenesten
Telefon: +47 08700
E-post: formidling@kartverket.no

Gränskartseminarium 2018 - Kongsvinger

Ta del av presentationerna här.

Gränskartseminarium 2017 - Tanumstrand

Ta del av presentationerna här.

De nordiska kartverken har ett avtal för datadelning som ger nyttjanderätt till kartdata, adresser och ortnamn i beredskaps- och krishantering i de nordiska länderna. Avtalet och nyttjanderätten ska underlätta för blåljus- och bereskapsaktörer att hitta rätt i grannlandet vid gränsöverskridande insatser.

Nyttjanderätten omfattar användning i beredskaps- och krishantering för respektive lands blåljusaktörer: räddningstjänst, ambulans, polis och motsvarande samt respektive lands beredskapsaktörer, så som civilförsvar och andra beredskapsfunktioner – över ett område som täcker en 100-kilometers zon från grannlandets gräns.

Respektive land ansvarar för nödvändiga avtal om användningen av gränsöverskridande data gentemot blåljus- och beredskapsaktörer. Avtalsparterna är:

 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Danmark
 • Lantmäteriverket, Finland
 • Landmaelingar Islands, Island
 • Statens kartverk, Norge och
 • Lantmäteriet, Sverige

Tillgängliga datamängder från respektive land
Avtalen omfattar:

 • standard kartdatabaser över topografiska kartserier,
 • adresser,
 • ortnamn.

Varje lands kartverk kan även komplettera med andra relevanta datamängder som till exempel, flygfoton, ortofoton eller sjökort.

Leverans, format och standard
Leveranserna av data följer, så lång som möjligt, de normer och specifikationer som Inspire-direktivet anger. Varje land har dokumenterat i metadata vilket format som datamängderna levereras.

 • Vektordata levereras i Shape, Geodatabase eller andra format som används i ett brett användningsområde.
 • Rasterdata levereras i tif- eller jpg-format eller i eventuellt andra allmänna format.
 • Online kart- och geodatatjänster i format som WMS, WFS och andra web services.
 • Koordinatsystem. Kartverken levererar data i UTM-zoner och möjligen i andra koordinatsystem/projektioner som definieras i Inspire eller MercatorWeb.

Geografiskt täckningsområde
Avtalet gäller för datadelning över ett område som täcker en 100-kilometers zon från grannlandets gräns. Respektive kartverk avgör om de väljer att ge tillgång till områden utanför detta.

EU:s organisationer och organ, samt myndigheter i andra länder får tillgång till avgiftsfria geodata från svenska myndigheter. De myndigheter som tillhandahåller avgiftsbelagda geodata tillämpar gällande avgifter och villkor.

Lantmäteriet har tagit fram avtalsmallar som följer EU:s rekommendationer för tillhandahållande av geodata till EU:s organisationer och organ. Kontakta Lantmäteriet om er myndighet vi använda dessa mallar för att teckna avtal. Det finns även möjlighet att ge Lantmäteriet fullmakt att teckna datadelningsavtal med EU för er myndighets räkning.

Project space for Nordic cooperation project “Harmonized Cross border Data”!

The Nordic mapping agencies have a strategic collaboration organized in a number of defined common working groups. One of these is the Land Mapping Group, handling different matters concerning topographic mapping, products and the dissemination of geodata. The Land Mapping Group is chaired by Anders Sandin, Lantmäteriet.

In connection to the Land Mapping Group the Nordic mapping agencies also are maintaining a network, the KrisGIS Group, including representatives also from the different national civil contingences, the police organizations and the alarm centrals. The KrisGIS Group is promoting developed geodata support for cross border emergency response and is chaired by Susanne Boiesen, the Danish Agency for Data Supply and Efficiency.

In autumn 2016 the DGs of the Nordic Mapping Agencies decided upon a proposed collaboration project between the ´Land Mapping Group and the KrisGIS Group. The goal is to develop an common understanding for the need of improved cross border geodata solutions to support all actors involved in emergency response. The project is called “Harmonized Cross Border Data” and will be carried out during 2017.
For the project the KrisGIS Group has defined three use cases; an animal epidemic (affecting Denmark and Sweden), a forest fire (affecting Norway and Sweden) and a search and rescue operation (affecting Finland, Norway and Sweden).
For each use case the KrisGIS Group also have defined what important information are needed to handle each crisis scenario.

For an upcoming meeting between the Land Mapping Group and the KrisGIS Group (June 8-9, 2017) the Land Mapping Group will define whether the requested data are available in each country or not and if and how available data can be presented in a common map service. For the map service the Land Mapping Group have prepared map clients based on the European Location Service (ELS), which is the result of a collaboration between a large number of national mapping agencies coordinated by their interest organization “Eurogeographics”.

During the project www.geodata.se will host the project clients / applications that will be used.