toppbild

Gränskartseminarium 2017 - Tanumstrand

Den 12–13 september 2017, genomfördes ett seminarium med 60 engagerade deltagare från 25 olika organisationer från Sverige och Norge. Ämnet var behov av att dela geodata mellan myndigheter, kommuner och andra organisationer över den svensk-norska gränsen.

Huvudteman för dagarna var:

  • Turism och friluftsliv
  • Beredskap
  • Användning och ajourhållning av geodata samt
  • Kust- och havsplanering.

Seminariet blandades med föredrag och gruppdiskussioner för att:

  • Sprida information och kunskap om vilka geodata som finns tillgängliga i gränstrakterna och hur de kan användas och spridas i till exempel planerings- och beredskapssammanhang. 
  • Visa på vilka geodata som finns tillgängliga vid landgränsen och hur de kan användas för att ge mervärde i den egna verksamheten.
  • Vara en mötesplats över landgränsen i syfte att skapa nya kontaktytor och ge inspiration till varandra.

Samtliga presentationer från seminariet:

Summering av gruppdiskussionerna