toppbild

Gränskartseminarium 2018 – Kongsvinger

Den 18-19 september 2018, genomfördes ett seminarium med 60 engagerade deltagare från ca 25 olika organisationer från Sverige och Norge. Ämnet var behov av att dela geodata mellan myndigheter, kommuner och andra organisationer över den svensk-norska gränsen.

Huvudteman för dagarna var:

  • Turism och friluftsliv
  • Vägnät
  • Digitalisering och planläggning
  • Beredskap

Under seminariet blandades föredrag med gruppdiskussioner för att:

Sprida information och kunskap om vilka geodata som finns tillgängliga i gränstrakterna och hur de kan användas och spridas i till exempel planerings- och beredskapssammanhang. 

Visa på vilka geodata som finns tillgängliga vid landgränsen och hur de kan användas för att ge mervärde i den egna verksamheten.

Vara en mötesplats över landgränsen i syfte att skapa nya kontaktytor och ge inspiration till varandra.

Samtliga presentationer från seminariet:

Gränskartprogram (pdf)

Välkommen (pdf)

Geodata över landgränsen (pdf)

GIS-Geodata Hedmark fylke (pdf)

VisGIS Värmland (pdf)

Stigar leder (pdf)

Vegnett NVDB Norge (pdf)

Vägnät NVDB Sverige (pdf)

Förvaltning traktorveg sti Norge (pdf)

Traktorväg stig Sverige (pdf)

PBL-geodata Kongsvinger (pdf)

Digitalisering detaljplaner Kristinehamn (pdf)

Beredskap Glåmdal brennvesen (pdf)

Beredskap Eda (pdf)

Beredskap Eidskog (pdf)