toppbild

Öppna geodata

Öppna geodata kan lite förenklat beskrivas som geodata som utan avgifter får användas, ändras och delas fritt.

Öppna data är av stort värde för att:

  • Stimulera demokrati och inflytande ‒ genom att samhället kan utveckla bättre e-tjänster och förbättra offentlig service, som bidrar till ökad transparens och dialog,
  • Effektivisera och ge bättre beslutsunderlag ‒ genom att myndighetsprocesser kan effektiviseras och förbättras, bland annat inom samhällsbyggnad,
  • Skapa större miljö-och kulturhänsyn ‒ genom att klimat- och miljöhoten görs tydligare och kommuniceras bättre,
  • Rädda liv ‒ genom hög säkerhet och bra krishanteringen med aktuella geodata av hög kvalitet,
  • Stimulera innovation och företagsamhet ‒ genom enkel tillgång till aktuella geodata

Öppna geodata bidrar bland annat till:

  • innovation och tillväxt
  • effektivisering och bättre beslutsunderlag
  • större miljö- och kulturhänsyn
  • skyddet av liv och egendom

Öppna geodata är en viktig förutsättning för att uppnå regeringens mål om ökad och snabbare digitalisering. Den digitala kartan är framtidens informationsbärare och alla ska ha möjlighet att använda och sprida den.

Läs mer om Öppna data på den nationella dataportalen för öppna data och PSI