Publicera

Alla aktörer har möjlighet att publicera geodata och tjänster som metadata i Geodataportalen. Genom att beskriva och tillgängliggöra geodata och tjänster via metadata i Geodataportalen blir det lättare för användare att söka och hitta efterfrågad information.

Myndigheter och organisationer med informationsansvar enligt Inpire ska publicera geodata i Geodataportalen. Andra aktörer kan också publicera geodata och göra sina produkter åtkomliga via Geodataportalen.

Alla aktörer äger sina metadata, geodataprodukter samt andra egna komponenter som används för eller görs tillgängliga via Geodataportalen.

För spridning av geodataprodukter ska det finnas tillstånd enligt lagen (1993:1742) om skydd för landskapsinformation.

 • För att publicera metadata i Geodataportalen behöver du registrera dig som  publicerare för din organisation. Kontakta supporten för att registrera dig.
 • Metadata som publiceras i Geodataportalen ska vara framtaget enligt den nationella metadataprofilen.

OBSERVERA! All editering och publicering av metadata sker i följande publiceringsgränssnitt. Ett nytt publiceringsgränssnitt är under framtagande, tidpunkt för release är ännu inte fastställt.

Den nationella metadataprofilen för geodata är en specifikation och vägledning för att enhetligt beskriva data och tjänster. Metadataprofilen är anpassad för att publicera metadata i Geodataportalen samt tillgodoser kraven från Inspire-direktivet.

Profilen innehåller metadataelement - separata och urskiljbara delar av metadata - som beskriver:

 • Hur många förekomster som tillåts
 • Om de är frivilliga eller obligatoriska
 • Exempel på användning
 • Svensk översättning av namn och definition
 • Sökvägen enligt SS-EN ISO19115

Profilen syftar till att uppnå följande fördelar:

 • datatproducenter kan beskriva egenskaper för producerade geodata på enhetligt sätt
 • underlättar struktur och förvaltning av geodata
 • bättre användning av geodata genom att innehållet är tydligt beskrivet
 • underlättar sökning och utvärdering av geodata

Profilen är framtagen av Swedish Standards Insitiute (SIS) tekniska kommitée för metadata för geodata (SIS/TK489).