Publicera

Alla aktörer har möjlighet att beskriva sina geodata och tjänster i Geodataportalen. Genom att publicera dessa beskrivningar blir det möjligt för användare att söka och hitta geodata och tjänster.

Alla aktörer som publicerat sina beskrivningar i Geodataportalen ansvarar för dem och ska hålla dem uppdaterade.

För att publicera beskrivningar behöver du följa den nationella metadataprofilen (utgåva 4 är ej struktuellt beslutad ännu) som möjliggör att beskrivningarna görs på ett enhetligt sätt.

Ta kontakt med supporten om du vill publicera metadata så får du mer information om hur du går vidare.

Den nationella metadataprofilen för geodata är en specifikation och vägledning för att enhetligt beskriva data och tjänster. Metadataprofilen är anpassad för att publicera metadata i Geodataportalen samt tillgodoser kraven från Inspire-direktivet.

Profilen innehåller metadataelement - separata och urskiljbara delar av metadata - som beskriver:

  • Hur många förekomster som tillåts
  • Om de är frivilliga eller obligatoriska
  • Exempel på användning
  • Svensk översättning av namn och definition
  • Sökvägen enligt SS-EN ISO19115

Profilen syftar till att uppnå följande fördelar:

  • datatproducenter kan beskriva egenskaper för producerade geodata på enhetligt sätt
  • underlättar struktur och förvaltning av geodata
  • bättre användning av geodata genom att innehållet är tydligt beskrivet
  • underlättar sökning och utvärdering av geodata

Profilen är framtagen av Swedish Standards Insitiute (SIS) tekniska kommitée för metadata för geodata (SIS/TK489).