Referenssystem

Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan. De nationella geodetiska referenssystemen SWEREF 99 och RH 2000 ger god överensstämmelse med såväl våra närmaste grannländer som resten av Europa.

Rasterdata kräver information om projektion, dvs hur vi projicerar jordens rundade yta till en platt, tvådimensionell karta. Harmonisering av rasterdata kräver information, särskilt när det gäller att kombinera rasterdata från olika länder, till exempel hur data kan levereras rutvis för att på bästa sätt komplettera varandra utan att överlappa eller skapa ytor där inget data finns.

Vektordata kan oftast om-projiceras för att passa den projektion som önskas för en viss tillämpning, förutsatt  att man använder samma referenssystem.

De projektioner som Inspire föreskriver är:

  • Lamberts ytriktiga azimutala projektion för pan-europeiska tillämpningar där det är nödvändigt att kunna återge ytor på ett korrekt sätt, till exempel i olika typer av rapporteringar,
  • Lamberts koniska konforma projektion för kartor i skala 1:500 000 eller mindre, samt
  • Transverse Mercator, TM, för tillämpningar i skala 1:50 000 eller större. När man använder en Transverse Mercator måste man dock bestämma sig för vilken TM-zon man ska använda, det vill säga de fördefinierade zoner som generellt används som underlag för projektioner i Transverse Mercator.

Enligt Inspire ska:

  • lägesangivelser i plan följa det europeiska referenssystemet ETRS 89,European Terrestrial Reference System 1989. Det svenska referenssystemet SWEREF 99 uppfyller dessa krav.
  • höjdangivelser vara relaterade till det europeiska höjdsystemet EVRS, European Vertical Reference System. Det svenska höjdsystemet RH 2000 uppfyller dessa krav.