toppbild

Support

Har du frågor om Geodatasamverkan – avtalsfrågor, licensvillkor, årsavgifter, produktutbud eller vill du beställa geodata från Lantmäteriet?
Kontakta Lantmäteriet på följande tider:
Öppettider: 09.30-11.30 och 12.30-15.00
Telefon: 026-63 36 00
E-post: geodatasupport@lm.se


Har du frågor om Geodataportalen – publicering av metadata, metadataverktyget, nationella metadataprofilen eller hur du söker i Geodataportalen?
Kontakta Lantmäteriet via e-post: support@geodata.se


Har du frågor om andra dataleverantörers geodata och leveranser, kontakta respektive dataleverantör.