toppbild

Support

Har du  frågor om Geodataportalen eller Geodatasamverkan?

Kontakta Lantmäteriet på följande tider:
Öppettider: 09.00-11.00 och 13.00-16.00
Telefon: 026-63 47 00
E-post: support@geodata.se

Har du frågor gällande geodata och leveranser?
Kontakta respektive dataleverantör.