Anmälan till Geodataseminarium den 31 januari 2019

bild geodataseminarium 2019

Den digitala resan tar fart 

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium med fokus på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet.

09:30-10:00 Registrering och kaffe

10.00-10.15 Regeringsuppdrag av betydelse för nationell infrastruktur för geodata

10:15-10:45 Förväntningarna på en effektivare digital samhällsbyggnadsprocess

10:45-11:15 Myndigheten för digital förvaltning – Hur ser planen ut?

11:15-12:00 Nationell informationsstruktur som stödjer digitaliseringen

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:40 Status i Geodatarådets handlingsplan 2018–2020

13.40-14.40 Gruppdiskussioner kopplade till regeringsuppdragen och handlingsplanen för utveckling av infrastrukturen (inkl. Kaffe)

14:40-15:00 Summering av dagen

Ta del av hela programmet här (pdf).

Anmäl ditt deltagande här: Seminariet är fullbokat.