3D modeller

Lättare förstå sammanhang med 3D-modeller

För en kommunmedborgare är det inte alltid så lätt att förstå och tolka kommunens detaljplaner. 
Det är inte heller enkelt för kommunens handläggare och politiker att se alla samband och få en övergripande bild av hur kommunen kommer att förändras över tid om olika förändringsförslag genomförs. Linköpings kommun har hittat ett nytt sätt att berätta om de förändringar som sker i stadskärnan. Genom ett givande samarbete med Saab som utvecklat ny 3D-teknik finns nu en fotorealistisk 3D-stadsmodell över hela staden. Informationen är till stor nytta i planeringsarbetet, vid presentationer och i samband med analyser.

Ökad service och bättre beslutsunderlag

Satsningen på 3D har inneburit ökad service till medborgarna samtidigt som beslutsfattarna har fått ett bättre beslutsunderlag. När kommunen idag planerar att bygga om eller bygga nytt i stadskärnan kan medborgarna gå in på kommunens webbplats och i en 3D-karta enkelt se hur den planerade byggnationen kommer att påverka stadsbilden. Kommunens planerare, beslutsfattare, planarkitekter och politiker har stor nytta av 3D-information i sina planerings- och beslutsprocesser. Idag åskådliggörs även budgetprocessen i 3D vilket gör det lättare att se synergieffekter och tidigt upptäcka i vilka lägen som olika förvaltningar bör samarbeta.  På sikt är tanken att även entreprenörer i byggbranschen ska kunna dra nytta av den tredimensionella stadsbilden som bakgrundskarta i sina presentationer och vid dialoger med kommunen.

Geodata som används i exemplet:

Fastighetsinformation.

  • Fotorealistisk 3D-modell – egna data framställd av SAAB
  • 3D-stadsmodell – egna data framställd från laserskanning
  • 3D-byggnader – egna data framställd från laserskanning
  • Digitala detaljplaner – egna data