Felanmälan

Smidigare hantering av felanmälningar

Det kan vara svårt för kommunernas förvaltningar som ansvarar för vägar, parker, belysning med mera att uppmärksamma alla brister och fel som kan uppstå i utomhusmiljön. Det är värdefullt med tips från allmänheten. För att underlätta för medborgarna och öka servicen och tillgängligheten erbjuder Eskilstuna kommun en app för felanmälan. Tanken är att kommunen tillsammans med eskilstunaborna ska hjälpas åt med att skapa en attraktivare stad.

Bättre service och möjlighet till uppföljning

Hanteringen kring felanmälningar var tidigare individberoende. Det var svårt att få en uppfattning om hur många ärenden som kom in till kommunen eftersom hanteringen var utspridd. Efter införandet av appen har telefonsamtalen minskat och det krävs färre personer som behandlar felanmälningarna idag. Om platstjänsten är påslagen i mobiltelefonen när någon gör en felanmälan, skickas automatiskt information om var felet är till kommunens stadsbyggnadsförvaltning. Det är också möjligt att bifoga en bild på skadan. Den som anmäler felet har nio olika kategorier att välja mellan som exempelvis gator, gatubelysning, gång och cykelbanor. Alla ärenden om felanmälan läggs in i ett ärendehanteringssystem vilket gör det lätt att överblicka den totala ärendemängden. Det är också möjligt att mäta hur lång tid det tar att åtgärda ett fel. Kommunen har fått en effektivare ärendehantering samtidigt som servicen till kommuninnevånarna har ökat väsentligt.

Geodata som används i exemplet:

Googles karta samt en markeringsfunktion som genererar koordinater under förutsättning att platstjänsten är påslagen i mobiltelefonen.