Utbyggd karta räddar liv

Utbyggd karta räddar liv

För ambulans och andra räddningsfordon kan fel adress eller en inaktuell karta vara en fråga om liv eller död. SOS-operatörerna som tar emot larm via nödnumret 112 behöver snabbt sätta sig in i vad som hänt, bedöma och analysera vilket behov av hjälp som finns och skicka räddningsinsatser.

För det behövs korrekta kartor och adresser. Hela tiden sker en utveckling av de stödsystem som operatörerna använder för att effektivisera verksamheten. Tack vare Geodatasamverkan kan kartor och adresser uppdateras regelbundet. Det har stor betydelse för hjälpinsatserna. Med en gemensam infrastruktur för geodata kan alla myndigheter som samverkar för att till exempel hjälpa nödställda snabbt få information både om olycksplatsen och framkomliga transportvägar. Informationen är tillförlitlig och tillgänglig, även över kommun- och länsgränserna.

Kombinerade geodata ger snabbare insatser

Operatörens arbete underlättas av att alla kartor i systemet vid inzoomning har samma kartmanér och färgsättning. Kartinformationen kombineras med 35 000 Points of interest, det vill säga intressepunkter efter vägarna som exempelvis polisstationer, hotell, vissa restauranger och bensinmackar. Dessutom ingår belägenhetsadresser och information om avfarter och trafikplatser. Kartapplikationen ResOMap som SOS Alarm använder innehåller smarta funktioner som varnar operatören när en adress inte verkar stämma. Om den som larmar är osäker på det geografiska läget kan operatören ändå lotsa ambulansen rätt om den som ringt in kan lämna koordinater.

I vissa områden pågår också försök att koppla till information från hjärtstartarregistret som innebär att operatören i väntan på ambulans kan hänvisa till närmaste plats där hjärtstartare finns.  Resurser läggs också på förebyggande arbete. Olika färgmarkeringar i kartan visar hur hög beredskap som finns när det gäller tillgängliga ambulanser i ett visst område. Genom proaktivt arbete kan utryckningstiderna minska.

Geodata som används i exemplet:

 • GSD-Tätort, raster
 • GSD-Terrängkarta, raster
 • GSD-Vägkarta, raster
 • GSD-Fjällkarta, raster
 • GSD-Översiktskarta, raster
 • GSD-Ortnamn
 • Belägenhetsadresser 
 • Ortofoton (har laddats ned och ska på sikt skickas ut till alla larmcentraler).
 • Adresser
 • Point of Interest (Intressepunkter)
 • Egen karta som bygger på Lantmäteriets och NVDB (Nationell Vägdatabas)
 • Egna synonymer som matas in på SOS Alarm.