Toppbild

Webbinarier

Inspire erbjuder webbinarier som presenterar det nationella genomförandet av i medlemsländerna. Arrangör är expertgruppen för förvaltning och genomförande av Inspire - INSPIRE Maintenance and Implementation Group, MIG. Webbinarierna är på engelska. Lyssna och titta på inspelade MIG-webbinarier samt delta i kommande webbinarier.

Webbinar från Lantmäteriet, målgrupperna är användare och/eller producenter av geodata. Webbinarierna är inspelade under perioden 2015-2018 och finns i listan nedan. 

Varje år ska vi som medlemsland i EU rapportera hur Inspire-genomförandet fortgår till EU-kommissionen. Rapporteringen bygger på ett antal indikatorer som i huvudsak beräknas utifrån den information som finns i de metadata som publiceras i Geodataportalen. I rapporteringen ingår även att rapportera användningen av våra Inspire-tjänster. Eftersom denna information inte ingår i metadata så måste de informationsansvariga myndigheterna rapportera detta separat.

Detta webbinar ger en kort introduktion till varför vi ska rapportera antal anrop på våra Inspire-tjänster samt ger en hands-on handledning till hur man går tillväga.

Denna introduktion ger dig grunderna i den nationella geodatastrategin – vad den syftar till, vilka som omfattas och hur vi arbetar vidare med handlingsplaner.

Geodatastrategin visar hur geodata kan bidra till att lösa våra samhällsutmaningar. Den nationella infrastrukturen för geodata ligger till grund för att enkelt kunna söka, hitta och kombinera geodata och tjänster från olika aktörer.

Hur ska vi lösa samhällets utmaningar inom till exempel digitaliseringen av offentlig förvaltning, en effektivare samhällsbyggnadsprocess, klimatanpassningen och miljöhoten? Den nationella geodatastrategin visar vägen genom våra gemensamma mål.

Webbinariet genomfördes i december 2016.

Webbinariet presenterar vad Geodatasamverkan är, vad avtalet innebär, vad det kostar, vilka geodata som ingår i produktutbudet, vilka villkor som gäller, hur din organisation gör för att teckna avtal samt hur man gör för att beställa geodata.

Webbinariet genomfördes i februari 2016.

Den nationella infrastrukturen för geodata gör det enkelt att få tillgång till och använda geodata från olika aktörer. Webbinarium om den nationella infrastrukturen för geodata

National Spatial Data Infrastructure (NSDI) Här får du en introduktion till infrastrukturens delar, den svenska uppbyggnaden och kopplingen till de europeiska infrastrukturerna samt nyttan av infrastrukturen i form av tillgängliga geodata.

Webbinariet genomfördes i mars 2016.

Är du nyfiken på vad Inspire är och handlar om? Webbinariet presenterar grunderna i vad Inspire innebär och några exempel på hur Inspire har förändrat användningen av geodata.

Webbinariet genomfördes i september 2015.

Vad innebär harmonisering? Vilka villkor gäller för harmonisering? Inspelningen av webbinariet presenterar behovet av att harmonisera geodata och vilka krav Inspire-direktivet ställer.

Harmonisering av geodata är en förutsättning för att kunna kombinera geodata. Harmoniseringen skapar interoperabilitet som gör det möjligt att presentera, läsa och analysera geodata tillsammans.

Webbinariet genomfördes i oktober 2015.

Tillvägagångssätt för att genomföra en matchning av dina data emot Inspires applikationsscheman samt transformera data i enlighet med Inspires specifikationer.

För att vi ska kunna kombinera och använda geodata från olika källor behöver vi bland annat anpassa dessa till överenskomna specifikationer.

Webbinarierna genomfördes i april 2016.

Del I Matchning av data från en specifikation till en annan
Exempel på hur du kan matcha data till Inspires specifikationer.

Del II Transformering av data med HALE (Humboldt Hale Software)
En introduktion till hur du kan använda tranformeringsverktyget Humboldt HALE och hur du kan använda det för att transformera dina data till Inspires specifikationer.

Verktyget Humboldt HALE är fritt tillgängligt för alla att använda och finns att hämta här.