Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 12 december kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare


Vad: Geodatarådsmöte
När: 28 februari kl.09:00 - 16:00
Var: Gävle
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 31 maj kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 21 november kl.09:00 - 22 november kl.15:00
Var: Karlstad
Arrangör: Lantmäteriet