Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 13 september kl.09:00 - 10:00
Var: Telefonmöte
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare


Vad: Inspire Arbetsgrupp
När: 25 oktober kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare


Vad: Geodatarådsmöte
När: 16 - 17 november kl.10:00 - 16:00
Var: Malmö
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodataseminarium
När: 23 november kl.09:30 - 12:00
Var: Kistamässan - Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

I år är vi en del av mässan Smarta Städer i Kista, Sveriges nya mötesplats för morgondagens uppkopplade stad och hållbart byggande.
Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdagen den 23 november kl. 09.30-12.00, på Kistamässan i Stockholm. På seminariet presenteras vad Geodatarådet har jobbat med under 2017 och fokusområden för 2018. Seminariet ger också information om nordiskt strategiutveckling inom geodataområdet. Läs mer och anmäl dig här


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 12 december kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet som Geodatasamordnare