Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 28 februari kl.10:00 - 16:00
Var: Webbmöte
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 28 februari kl.09:00 - 16:00
Var: Gävle
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
När: 8 mars kl.12:00 - 13:00
Var: Lunchseminar
Arrangör: Lantmäteriet

Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En annan viktig fråga, och en förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.

Lantmäteriet kommer under 2018 att erbjuda fyra webbsända lunchseminarier där du kan få information om arbetet och dess succesiva framsteg.

Torsdag den 8 mars bjuder vi in till det första seminariet kl. 12-13. Du ansluter dig till videokonferensen via din webbläsare: https://teliavideomote.com

Hur du ansluter dig:

  1. Starta webbläsaren och gå till https://teliavideomote.com
  2. I fältet Conference alias or URI ange: 9189057
  3. I fältet Your name anger du ditt namn, Klicka sen på knappen: CONNECT
  4. Välj vilken mikrofon och kamera som skall användas vid mötet, Klicka sen på knappen CONNECT
  5. I fältet PIN ange deltagarkod 9632, Klicka sen på knappen CONNECT

Alt. via Skype: 9189057@teliavideomote.com med deltagarkod: 9632


Vad: Kartdagarna 2018
När: 2018-03-20 - 22 mars kl.09:00 - 16:00
Var: Linköping
Arrangör: Kartografiskasällskapet

Läs mer här.


Vad: Inspire Norden
När: 2018-04-05 - 6 april kl.09:00 - 18:00
Var: Norge
Arrangör: Kartverket, Norge


Vad: 7th International FIG workshop on LADM (Land Administration Domain Model)
När: 2018-04-12 - 13 april kl.09:00 - 17:00
Var: Zagreb, Croatia
Arrangör: FIG

Läs mer här.


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 25 april kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Arbeta smart inom planering & byggande 2018
När: 2018-05-02 - 3 maj kl.09:00 - 16:00
Var: Kistamässan, Stockholm
Arrangör: Geoforum Sverige och Lantmäteriet

Med smart digitalisering kan vi få med invånarna i planprocessen, korta handläggningstider och planerings- och byggtider, minska kostnaderna och begränsa miljöpåverkan. Helt nya möjligheter skapas genom visualisering, geografiska analyser och effektiva digitala informationsflöden.

För att visa på digitaliseringens möjligheter i plan- och byggprocessen arrangerar Geoforum Sverige och Lantmäteriet konferensen Arbeta smart inom planering & byggande 2018.

Arbeta smart inom planering & byggande 2018 är en konferens om smarta lösningar och arbetsprocesser inom region- och stadsplanering, med koppling till byggande och förvaltning. Här träffar du andra som också vill snabba på digitaliseringen inom området. Läs mer om konferensen.


Vad: ISO/TC211 möte
När: 2018-05-28 - 1 juni kl.09:00 - 17:00
Var: Köpenhamn
Arrangör: ISO/TC211


Vad: Geodatarådsmöte
När: 31 maj kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 13 juni kl.10:00 - 16:00
Var: Webbmöte
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: UNGGIM
När: 2018-07-30 - 3 augusti kl.09:00 - 16:00
Var: New York
Arrangör: UNGGIM


Vad: Inspirekonferens
När: 2018-09-17 - 20 september kl.09:00 - 17:00
Var: Antwerpen
Arrangör: EU-Kommissionen


Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 2018-11-21 - 22 november kl.09:00 - 15:00
Var: Karlstad
Arrangör: Lantmäteriet