Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalenderhändelser.
Vad: Geodatarådsmöte
När: 28 februari kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Lunchseminarium
När: 12 mars kl.12:00 - 13:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Vägen framåt - Den Nationella geodatastrategin och digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen

Genom samverkan och möten utvecklar vi Sverige. Torsdag den 12 mars, kl. 12.00-13.00, bjuder Lantmäteriet in till webbsänt lunchseminarium för att informera om arbetet med att uppdatera den Nationella geodatastrategin och status på aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan. Vi informerar även om nya regeringsuppdrag och hur långt vi har kommit i projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess.
Du deltar via denna länk.


Vad: Geodatarådsmöte
När: 28 maj kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 16 september kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 2020-11-25 - 26 november kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet