Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: ISO/TC211 möte
När: 2018-05-28 - 1 juni kl.09:00 - 17:00
Var: Köpenhamn
Arrangör: ISO/TC211


Vad: Geodatarådsmöte
När: 31 maj kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
När: 11 juni kl.12:00 - 13:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

<p>Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En annan viktig fråga, och en förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.</p> <p>Lantmäteriet erbjuder under 2018 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet och dess succesiva framsteg.</p> <p>Måndag den 11 juni bjuder vi in till det andra seminariet kl. 12-13. Du ansluter dig via din webbläsare:&nbsp;<a href="https://secure.quickchannel.com/qc/?id=ch24ee" target="_newtab">https://secure.quickchannel.com/qc/?id=ch24ee</a></p>
Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 13 juni kl.10:00 - 16:00
Var: Webbmöte
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: UNGGIM
När: 2018-07-30 - 3 augusti kl.09:00 - 16:00
Var: New York
Arrangör: UNGGIM


Vad: Inspirekonferens
När: 2018-09-17 - 20 september kl.09:00 - 17:00
Var: Antwerpen
Arrangör: EU-Kommissionen


Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 2018-11-21 - 22 november kl.09:00 - 15:00
Var: Karlstad
Arrangör: Lantmäteriet