Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Geodataseminarium - Den digitala resan tar fart
När: 31 januari kl.10:00 - 15:00
Var: Norra Latin, Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Anmälan till Geodataseminarium den 31 januari 2019

Den digitala resan tar fart - Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium med fokus på digitaliseringen och utvecklingen av den nationella datainfrastrukturen samt de nya regeringsuppdrag som Boverket och Lantmäteriet fått på samhällsbyggnadsområdet. Läs mer och anmäl dig här.


Vad: Geodatarådsmöte
När: 28 februari kl.10:00 - 16:00
Var: Lantmäteriet, Gävle
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 3 maj kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet