Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 - Fokusområde; Användarbehov och samhällsnytta
När: 1 april kl.13:00 - 15:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018

Det börja bli dags för slutrapportering i flertalet av de aktiviteter som pågått i Geodatarådets handlingsplan för 2018. Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till slutredovisningar av respektive fokusområde, du ansluter dig till webbsändningen via din webbläsare.


Vad: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 - Fokusområde; Öppenhet och säkerhet
När: 2 april kl.13:00 - 15:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018

Det börja bli dags för slutrapportering i flertalet av de aktiviteter som pågått i Geodatarådets handlingsplan för 2018. Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till slutredovisningar av respektive fokusområde, du ansluter dig till webbsändningen via din webbläsare.


Vad: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 - Fokusområde; Standardisering av grunddata
När: 3 april kl.14:30 - 16:30
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018

Det börja bli dags för slutrapportering i flertalet av de aktiviteter som pågått i Geodatarådets handlingsplan för 2018. Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till slutredovisningar av respektive fokusområde,du ansluter dig till webbsändningen via din webbläsare.


Vad: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018- Fokusområde; Nationell samverkan i geodatainsamling
När: 4 april kl.13:00 - 15:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018
Det börja bli dags för slutrapportering i flertalet av de aktiviteter som pågått i Geodatarådets handlingsplan för 2018. Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till slutredovisningar av respektive fokusområde, du ansluter dig till webbsändningen via din webbläsare.


Vad: Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018 - Fokusområde; Nationell plattform för geodataaccess
När: 5 april kl.13:00 - 15:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Slutrapportering i Geodatarådets handlingsplan 2018
Det börja bli dags för slutrapportering i flertalet av de aktiviteter som pågått i Geodatarådets handlingsplan för 2018. Under v 14 bjuder Lantmäteriet in till slutredovisningar av respektive fokusområde, du ansluter dig till webbsändningen via din webbläsare.


Vad: Geodatarådsmöte
När: 3 maj kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet