Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalenderhändelser.
Vad: Inbjudan till seminarium - Nationella specifikationer en del av arbetet mot standardiserad samhällsbyggnadsprocess
När: 28 maj kl.13:00 - 14:00
Var: Gävle, Hörsalen, Lantmäterigatan 2c
Arrangör: Lantmäteriet

I arbetet med att ta fram en nationell lösning för informationsutbyte i samhällsbyggnadsprocessen är specifikationer en central del.

Tisdag den 28 maj, kl. 13.00-14.00, bjuder Lantmäteriet in till seminarium med syftet att informera och svara på frågor om det pågående arbetet. Vi informerar bland annat om:

  • Mål och syfte - Beskrivning av vad som pågår efter Svensk geoprocess och vägen framåt
  • Upplägg och tidplan
  • Hantering av återkoppling på innehållet i specifikationerna vi arbetar med

Du deltar antingen på plats i Gävle, Hörsalen, Lantmäterigatan 2c, eller via Quick Channel (öppnas i nytt fönster).

Seminariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på Lantmäteriets hemsida.

Bakgrund

Den 26 april lämnade Lantmäteriet in slutrapporten (öppnas i nytt fönster) i uppdraget att verka för en smartare samhällsbyggnadsprocess. I slutrapporten föreslås en plattform där konsumenter inom samhällsbyggnadsprocessen ges åtkomst till all den information man behöver – oavsett vem som har producerat den. En av förutsättningarna för en nationell plattform av geodata är att det tas fram nationella specifikationer.

Varmt välkomna!

Malin Klintborg, uppdragsledare Smartare samhällsbyggnadsprocess och Åsa Sjödin, projektägare Nationella specifikationer. 


Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet