Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Geodatarådsmöte
När: 28 februari kl.10:00 - 16:00
Var: Lantmäteriet, Gävle
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Lunchseminarium - Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
När: 14 mars kl.12:00 - 13:00
Arrangör: Lantmäteriet

Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Arbetet med den Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen samordnas för att ge maximalt fokus på de viktiga utvecklingsfrågorna. En av de allra viktigaste frågorna handlar om etableringen av en nationell plattform för geodataaccess som möjliggör snabb och enkel åtkomst av så väl centrala som distribuerade geodatakällor. En förutsättning för den nationella plattformen, är att säkerställa att nödvändig standardisering och harmonisering genomförs för de nationella basdata/grunddata som den nationella plattformen ska hantera.
Här informerar vi även om de del- och slutrapporter som ska in till departementen samt slutrapporter och nya aktiviteter som ska in i handlingsplanen för 2019.


Lantmäteriet erbjuder under 2019 fyra webbsända lunchseminarier där du får information om arbetet.

Torsdag den 14 mars bjuder vi in till årets första lunchseminarium, kl. 12-13. Du  ansluter dig till videokonferensen via din webbläsare: https://secure.quickchannel.com/qc/?id=ay518h


Vad: Position 2030
När: 2019-03-19 - 20 mars kl.08:00 - 16:00
Var: Kistamässan
Arrangör: BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna.

BIM Alliance, Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Geoforum Sverige, Kartografiska Sällskapet och Samhällsbyggarna, bjuder in dig som jobbar inom samhällsbyggnadsområdet att ta del av och diskutera hur vi på bästa sätt, med digitala verktyg och processer, skapar hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Här får du kunskap om lösningar i framkant, hur du skapar mest nytta och hur du navigerar runt riskerna längs digitaliseringsvägen.

Lantmäteriet deltar i följande pass;

Tisdag den 19 mars

  • Panelsamtal: Digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen
  • Nationell plattform för geodataaccess - Grundläggande behov och kravställningar
  • Nationell plattform för geodataaccess- Rättsliga förutsättningar för ett effektivt datautbyte
  • Så ska vi säkerställa tillgång till öppna data för samhällsbyggnad
  • Utveckling av den nationella infrastrukturen för geodata – Bred uppslutning kring gemensam handlingsplan

Onsdag den 20 mars

  • Kompetenssatsning inom digitalisering
  • Uppdrag enhetliga specifikationer för geodata
  • Fördjupning PoC för tillgängliggörande av detaljplaner på en nationell plattform för geodataaccess

Läs mer om Position 2030 (nytt fönster)


Vad: Geodatarådsmöte
När: 3 maj kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet