Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalederhändelser.
Vad: Workshop on spatial data quality
När: 2018-02-06 - 7 februari kl.09:00 - 16:00
Var: Malta
Arrangör: EuroGeographics

Läs mer här.


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 28 februari kl.10:00 - 16:00
Var: Webbmöte
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 28 februari kl.09:00 - 16:00
Var: Gävle
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Kartdagarna 2018
När: 2018-03-20 - 22 mars kl.09:00 - 16:00
Var: Linköping
Arrangör: Kartografiskasällskapet

Läs mer här.


Vad: Inspire Norden
När: 2018-04-05 - 6 april kl.09:00 - 18:00
Var: Norge
Arrangör: Kartverket, Norge


Vad: 7th International FIG workshop on LADM (Land Administration Domain Model)
När: 2018-04-12 - 13 april kl.09:00 - 17:00
Var: Zagreb, Croatia
Arrangör: FIG

Läs mer här.


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 25 april kl.10:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: ISO/TC211 möte
När: 2018-05-28 - 1 juni kl.09:00 - 17:00
Var: Köpenhamn
Arrangör: ISO/TC211


Vad: Geodatarådsmöte
När: 31 maj kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Inspire arbetsgrupp
När: 13 juni kl.10:00 - 16:00
Var: Webbmöte
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: UNGGIM
När: 2018-07-30 - 3 augusti kl.09:00 - 16:00
Var: New York
Arrangör: UNGGIM


Vad: Inspirekonferens
När: 2018-09-17 - 20 september kl.09:00 - 17:00
Var: Antwerpen
Arrangör: EU-Kommissionen


Vad: Geodatarådsmöte
När: 26 september kl.09:00 - 16:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Geodatarådsmöte
När: 21 november kl.09:00 - 22 november kl.15:00
Var: Karlstad
Arrangör: Lantmäteriet