Toppbild

Kalender

Här tar du del av aktuella kalenderhändelser.
Vad: Geodatarådets internat
När: 2019-11-27 - 28 november kl.10:00 - 15:00
Var: Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet


Vad: Lunchseminarium
När: 13 december kl.12:00 - 13:00
Var: Webbsändning
Arrangör: Lantmäteriet

Nationella geodatastrategin och digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Fredag den 13 december, kl. 12.00-13.00, bjuder Lantmäteriet in till webbsänt lunchseminarium för att informera om arbetet med den Nationella geodatastrategin och pågående aktiviteter i Geodatarådets handlingsplan 2019-20, samt hur långt vi har kommit i arbetet med smartare samhällsbyggnadsprocess. Du deltar i webbsändningen via denna länk.


Vad: Inbjudan till Geodataseminarium
När: 30 januari kl.10:00 - 15:00
Var: Norra latin, Stockholm
Arrangör: Lantmäteriet och Geodatarådet

Lantmäteriet och Geodatarådet välkomnar till seminarium torsdag den 30 januari kl. 10-15 på Norra Latin i Stockholm. Seminariet fokuserar på samverkan och samhällsnyttor med geodata.

Under dagen får du bland annat ta dela av:

  • Status i Geodatarådets handlingsplan och information om den uppdaterade Nationella geodatastrategin.
  • Hur läget är i Lantmäteriets regeringsuppdrag - Smartare samhällsbyggnadsprocess och den pilot som genomförts under hösten, hur ser tidplanen ut?
  • Du får också ta del av vad slutrapporterna - Grunddata samt Säker och effektivt informationsutbyte, säger och
  • DIGGs erfarenheter och tankar kring förmågan att utför uppdrag i samverkan.

Vi avslutar dagen med inspirerade föredrag samt en gruppdiskussion med frågor som du ger ditt svar på via din mobil. Läs mer och anmäl dig här.