Informationsansvariga

Organisationer som har informationsansvar ska se till att tillgängliggöra de geodata, tjänster och metadata som omfattas av ansvaret.

Förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770) reglerar vilka organisationer som har informationsansvar. Ansvaret innebär att organisationerna är skyldiga att göra sin information tillgänglig. 

Lantmäteriet ansvarar för att samordna det nationella genomförandet av Inspire. Genomförandet sker tillsammans med de informationsansvariga organisationerna.

De informationsansvariga är:

 1. Havs- och vattenmyndigheten
 2. Inspektionen för vård och omsorg
 3. Lantmäteriet
 4. Luftfartsverket
 5. Länsstyrelser
 6. MSB
 7. Naturvårdsverket
 8. Riksantikvarieämbetet
 9. SCB
 10. SGI
 11. SGU
 12. Sjöfartsverket
 13. Skogsstyrelsen
 14. SLU
 15. SMHI
 16. Socialstyrelsen
 17. SOS Alarm AB
 18. Statens energimyndighet
 19. Statens jordbruksverk
 20. Statens skolverk
 21. Svenska kraftnät
 22. Trafikverket
 23. Transportstyrelsen