Toppbild

Geodatarådets handlingsplan 2019-2020

Den Nationella geodatastrategin beskriver hur vi gemensamt skapar en väl fungerande infrastruktur för geodata i Sverige.

Observera att en ny nationell geodatastrategi för perioden 2021-2025 har tagits fram. Ta del av den nya strategin samt handlingsplanen (öppnas i nytt fönster).

Är du i behov av att ta del av äldre strategier, rapporter från äldre handlingsplansarbeten eller har någon fråga? Kontakta Anna-Lena Fridolfsson via e-post anna.lena.fridolfsson@lm.se.