Geodatarådets handlingsplan 2017

Lantmäteriet och Geodatarådets gemensamma handlingsplan för rådets insatser under 2017.

Handlingsplan för 2017 omfattade 11 olika uppdrag kopplade till de fyra målområdena i den Nationella geodatastrategin:

  • Geodata är öppna,
  • Geodata är användbara
  • Geodata är tillgängliga samt
  • Samverkan är välutvecklad.

De arbeten som  avslutas med rapporter är följande:

Dessutom producerade Lantmäteriet, SGU, Sjöfartsverket och Skogsstyrelsen en gemensam PM kring behovet av att definiera nationella basdata samt nyttorna med öppna data, ett nationellt laserskanningomdrev och ett nationellt kartläggningsprogram för Sveriges grunda kust- och strandzoner.

I arbetet med 2017 års handlingsplan har Lantmäteriet kontinuerligt informerat Geodatarådet om utvecklingen av arbetet med regeringsuppdraget kring Digitalt först - En effektivare samhällsbyggnadsprocess. Regeringsuppdraget slutrapporterades i slutet av januari 2018.

Här kan du ta del av lägesrapporter och avstämningar.

Allmän återblick och reflektioner över Geodatarådets handlingsplan för 2017 samt fortsatt arbete med ny handlingsplan. Inspelningen genomfördes den 28 november 2017. 

 Inspelningen genomfördes den 27 september 2017. Vi beklagar det dåliga ljudet precis i början.

Inspelningen genomfördes den 12 juni 2017.